Warsztat Terapii Zajęciowej „Akcent”

3 kwietnia br. podjął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej „Akcent”, prowadzony przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowany ze środków PFRON i z budżetu Miasta Katowice.

W ramach Warsztatu powstało pięć pracowni:

 1. Pracownia Komputerowo-Multimedialna,
 2. Pracownia Plastyczna i Rękodzieła,
 3. Pracownia Gospodarstwa Domowego i Umiejętności Życia Codziennego,
 4. Pracownia Muzyczno-Teatralna,
 5. Pracownia Terapii Ruchem,

do których uczęszcza 30 niepełnosprawnych uczestników z Katowic.

 

Integracyjny Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji, Wsparcia i Rozwoju

Od 1 kwietnia 2016 roku realizujemy dwuletni projekt pod nazwą „Integracyjny Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji, Wsparcia i Rozwoju” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu nr 24 − Cel programowy 2: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych; Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Celem projektu jest przygotowanie w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku 20 osób niepełnosprawnych z terenu Katowic – przy ich aktywnym uczestnictwie – do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym, podniesienia jakości ich życia i integracji społecznej oraz utrwalenie i podniesienie ich umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych.

Termin realizacji projektu: od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku.

Warunki rekrutacji do projektu: do udziału w projekcie zakwalifikowano 20 spośród 26 beneficjentów ostatecznych, którzy spełnili łącznie następujące kryteria:

 • posiadali orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • są nieaktywni zawodowo,
 • nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • nie są zatrudnieni w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

W ramach projektu jego uczestnicy uzyskują wsparcie w następujących formach:

 1. Wsparcie pedagogiczne − zajęcia grupowe z pedagogiem realizowane w okresie od kwietnia 2016 roku do końca marca 2018 roku.
 2. Wsparcie pedagogiczne − zajęcia indywidualne z pedagogiem realizowane w okresie od kwietnia 2016 roku do końca marca 2018 roku.
 3. Wsparcie fizjoterapeutyczne − zajęcia grupowe z fizjoterapeutą realizowane w okresie od kwietnia 2016 roku do końca marca 2018 roku.
 4. Wsparcie fizjoterapeutyczne − zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą realizowane w okresie od kwietnia 2016 roku do końca marca 2018 roku.
 5. Wsparcie psychologiczne – zajęcia indywidualne z psychologiem realizowane w okresie od kwietnia 2016 roku do końca marca 2018 roku.
 6. Hipoterapia − zajęcia hipoterapeutyczne realizowane w okresie od kwietnia 2016 roku do końca marca 2018 roku na terenie Ośrodka Hipoterapeutycznego PADOK w Katowicach.
 7. Wsparcie logopedyczne – zajęcia indywidualne z logopedą realizowane w okresie od kwietnia 2016 roku do końca marca 2018 roku.
 8. Trening prawno-obywatelski − zajęcia realizowane przez trenera prawno-obywatelskiego w okresie od kwietnia 2016 roku do końca marca 2018 roku.
 9. Wsparcie/pomoc w zajęciach grupowych z pedagogiem realizowane w okresie od kwietnia 2016 roku do końca marca 2018 roku.
 10. Wsparcie/pomoc w zajęciach indywidualnych z pedagogiem realizowane w okresie od kwietnia 2016 roku do końca marca 2018 roku.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

 

III Osiedlowy Bieg Integracyjny im. Braci Leszka i Marka Turskich

Zainteresowanie kolejnym, trzecim już Osiedlowym Biegiem Integracyjnym im. Braci Leszka i Marka Turskich przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów.

W słoneczne sobotnie przedpołudnie, 4 czerwca, na Plac Św. Herberta przybyło kilkaset mieszkańców Osiedla Witosa.

Dwustu pięćdziesięciu szczęśliwców pobrało przy stolikach, których gospodarzami byli tradycyjnie pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, numery startowe wydrukowane „pro bono” przez Wydawnictwo CRUX (serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Dariuszowi Zającowi i pracownikom Wydawnictwa!).

Organizatorami Biegu byli:

 • Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” − jako inicjator Biegu i jego główny organizator
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Katowicach
 • Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
 • Zespół Szkół Prywatnych w Katowicach
 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Herberta
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda”

Wsparcia przy organizacji Biegu udzielił Pan Krzysztof Kraus, przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.

Społecznym koordynatorem Biegu był, jak co roku, Pan Krzysztof Hara, a konferansjerem niezrównany Pan Grzegorz Machalica, nauczyciel Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach.

Dziękujemy policjantom z Komisariatu VII Policji w Katowicach i Panu Komendantowi nadkom. Tomaszowi Wyczesanemu za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Biegu.

Bardzo dziękujemy Sponsorom i Przyjaciołom imprezy, bez których życzliwości i hojności jej organizacja byłaby niemożliwa, a wśród nich w szczególności:

 • Pani Teresie Turskiej − założycielce i pierwszej prezes naszego Stowarzyszenia, mamie Patronów Biegu i fundatorce głównej nagrody („wypasionego” roweru z osprzętem)
 • Firmie MM Cars Kościuszki
 • Centrum Handlowemu „Auchan” Katowice
 • Przedstawicielstwu Firmy TOI TOI Polska w Będzinie
 • Panu Markowi Kościelnemu, radnemu Rady Osiedla Witosa
 • Panu Janowi Kani i Marketowi RABAT przy ul. Kwiatkowskiego 8
 • Panu Adamowi Bednorzowi i Cukierni przy ul. Witosa 5
 • Pani Urszuli Kamlińskiej-Wacławczyk
 • Państwu Krystynie i Ryszardowi Data

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Katowice

 

Dziękujemy za 1% na OPP

Kilka tygodni temu zakończyły się rozliczenia podatkowe za poprzedni rok. Dziękujemy wszystkim, którzy wpisali do rocznej deklaracji PIT numer KRS 0000011254 i obdarowali naszych niepełnosprawnych „Akcentowiczów” swoim nieocenionym, magicznym procentem.

Jesteśmy Wam wdzięczni za każdy dowód pamięci, życzliwości i hojności.

W ciągu roku można nas także wesprzeć dobrowolną darowizną na konto Stowarzyszenia:

27 1050 1214 1000 0022 7213 8583

Taką darowiznę odliczysz od dochodu w kolejnym, rocznym zeznaniu podatkowym PIT lub CIT − do wysokości 6% tego dochodu w przypadku osób fizycznych, a do wysokości 10% w odniesieniu do osób prawnych (podstawę do odliczenia stanowi potwierdzenie przelewu/wpłaty darowizny na wskazane wyżej konto, które należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który tę darowiznę rozliczamy).

Darowiznę można też wpłacić w najbliższej placówce pocztowej, wykorzystując zamieszczony poniżej, częściowo wypełniony formularz wpłaty/przelewu:

Formularz wpłaty/przelewu darowizny
− do uzupełnienia, wydruku i wykorzystania
 

Wigilia z Królową Śniegu

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Katowice oraz wsparciu Rodziców i naszych Przyjaciół − takich jak Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. w Katowicach − organizujemy w dniach 16 i 17 grudnia br. kolejne, tradycyjne przedświąteczne spotkania, podczas których „Akcentowicze” zaprezentują swoje aktorskie umiejętności i talenty.

Tym razem na integracyjnej scenie w Katowicach przy ul. Rataja 14 (Osiedle Witosa) nasi utalentowani aktorzy wystawią znaną baśń Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”.

Fotorelację z tego artystycznego wydarzenia zamieścimy już wkrótce.

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice.

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8

::: partnerzy

:::: kontakt

Śląskie Stowarzyszenie
Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych „Akcent”

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Rataja 14
40-837 Katowice

(32) 204 50 96

akcent@onet.pl