Aktualności

Bezpieczne WTZ

Dzięki projektowi realizowanemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” – współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – zakupiliśmy, między innymi, maseczki, przyłbice, rękawiczki Read more…

Przez Krzysztof Śnioszek, temu