Bez kategorii

5. Urodziny Naszego Portalu

Patronujący naszej charytatywnej działalności Portal Nasze Witosa-Załęże obchodził 25 maja br. piąte Urodziny. Zespół Redakcyjny kierowany sprawnie i profesjonalnie przez Pana Romana Hojdysa, Redaktora Naczelnego, od początku realizuje swoją społeczną misję bezinteresownie, na zasadach wolontariackich. Read more…

Przez Krzysztof Śnioszek, temu
Bez kategorii

Petycja do Sejmu RP

14 maja br. skierowaliśmy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycję w sprawie wprowadzenia ustawowych zapisów zapewniających coroczną waloryzację dofinansowania do kosztów pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Włączyliśmy się w ten sposób w działania podejmowane w tym Read more…

Przez Krzysztof Śnioszek, temu