W Pracowni Muzyczno-Teatralnej – prowadzonej przez Pana Adriana, instruktora terapii zajęciowej i dyplomowanego muzykoterapeuty – wykorzystujemy słowa, dźwięki, muzykę i ruch jako główne formy oddziaływania terapeutycznego. Nasze działania dzielą się na aktywne, kiedy śpiewamy, improwizujemy wokalno-instrumentalnie, tworzymy własne dzieła i wszystko wprawiamy w ruch, oraz receptywne, kiedy muzyka i słowo towarzyszą relaksacji, zabierają nas w świat wyobraźni.

 

Takie aktywności przyczyniają się do osiągania celów w dziedzinach pozaartystycznych: w wymiarze poznawczym, emocjonalnym, osobowościowym, motywacyjnym, społecznym, zawodowym i psychomotorycznym. W ramach Pracowni realizowane są autorskie projekty muzyczne Zespołu „Na Maksimum” oraz działania twórcze Grupy Teatralnej „Akcencik”.