W Pracowni Plastycznej i Rękodzieła – którą prowadzi instruktorka terapii zajęciowej Pani Agata – oferujemy uczestnikom szeroki wachlarz zajęć, podczas których powstają prace tworzone z wszelkiego rodzaju materiałów. Uczestnicy rozwijają w trakcie zajęć sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową. Kreatywna praca twórcza pozwala na ekspresję emocji, uczy cierpliwości i dokładności, stanowiąc część ciągłego procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Niektóre zajęcia odwołują się do własnej inwencji twórczej uczestników, co pozwala na kształtowanie i rozwijanie wyobraźni oraz wzbogacanie własnej osobowości. Zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach kilkuosobowych, podczas których rozwijane są umiejętności współpracy w grupie. Wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne i rękodzielnicze. Prace tworzone są z mas, drewna, filcu, tkaniny i wielu innych materiałów. Stosujemy materiały i wykorzystujemy wyposażenie zakupione ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ze środków z budżetu Miasta Katowice. Prace naszych uczestników są prezentowane na kiermaszach i konkursach.