W Pracowni Terapii Ruchem usprawniamy uczestników i przygotowujemy ich do zajęć w innych pracowniach. Podczas codziennej pracy zwracamy uwagę na osiągnięcie jak najlepszego poziomu ogólnej sprawności fizycznej, która umożliwi uczestnikom samodzielnie funkcjonowanie w życiu codziennym.

Systematyczna aktywność ruchowa przyczynia się do poprawy i doskonalenia prawidłowej postawy ciała oraz utrzymania jak najlepszej kondycji. Uczestnictwo w zajęciach ruchowych pozwala na rozładowanie negatywnych emocji, a także na odreagowanie po typowych tematycznych zajęciach w innych pracowniach. Przekazywane uczestnikom informacje dotyczące zdrowia, aktywności ruchowej i jej pozytywnego wpływu na organizm zachęcają ich do prowadzenia prozdrowotnego trybu życia. Uczestnicy nabywają różnorakie umiejętności dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu zajęć, który obejmuje, między innymi:

Uprawianie wybranych konkurencji sportowych takich jak piłka nożna, tenis stołowy oraz siatkówka, co pozwala kształtować koordynację, równowagę, siłę, wytrzymałość, zręczność, a także współpracę w grupie.

Gry i zabawy ruchowe, które pozwalają kształtować umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi uczestnikami.

Uczestnictwo w różnego rodzaju zawodach oraz spartakiadach, co umożliwia integrowanie się z uczestnikami z innych ośrodków (warsztatów) i uczy współpracy w grupie.

Czynne uczestnictwo w organizowaniu przez nasz WTZ Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Marka i Leszka Turskich, które uczy poczucia odpowiedzialności i wpływa na integrację w najbliższym otoczeniu oraz lokalnej społeczności.

Aktywność ruchowa na powietrzu (spacery po okolicy), które wpływają na orientację w terenie.